Beranda > Baca Kisah, muslimah > Kisah Seorang Wanita yang Bertaubat Dari Zina, Sehingga Datang Ke Rasulullah Minta Untuk Dirajam

Kisah Seorang Wanita yang Bertaubat Dari Zina, Sehingga Datang Ke Rasulullah Minta Untuk Dirajam


taubatDosa besar yang telah ia perbuat, mengantarkannya pada sebuah pertaubatan yang agung. Ia dirajam di kota Madinah. Taubatnya setara dengan taubat 70 warga Madinah. Bahkan, Rasul pun mensholatkannya. Jangan ragu untuk bertaubat.

Imran bin al-Husain al-Khunza radhiallahu ‘anhu menceritakan bahwa ada seorang wanita dari Juhainah yang datang kepada Rasulullah Shollallahu alayhi wa Sallam falam keadaan hamil karena berzina. Ia berkata,

“Wahai Rasulullah! Aku telah melanggar batas. Maka tegakkanlah hukum terhadapku.”

Kemudian Nabi memanggil salah seorang walinya agar memperlakukannya dengan baik. Beliau berkata,

“Perlakukan dia dengan baik. Jika ia telah melahirkan maka bawalah dia kepadaku.” Maka ia melakukannya. Nabi pun memerintahkan untuk menghadirkan wanita tersebut. Lalu bajunya diikatkan pada tubuhnya. Lalu beliau memerintahkan agar wanita itu dirajam. Lalu Rasulullah menshalatkannya. Umar radhiallahu ‘anhu berkata kepadanya,

“Apakah engkau menshalatkan dia wahai Rasulullah? Sedangkan ia telah berbuat zina?”

Rasulullah bersabda, “Ia telah melakukan taubat dengan taubat yang apabila dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mereka semua akan mendapatkan bagian. Apakah engkau mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada ia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah?” (HR. Muslim)

Makna di Balik Kata

Dalam riwayat yang dinukilkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah dari Imran bin Husain radhiallahu ‘anhu, ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Shollallahu ‘alayhi wa sallam dalam keadaan hamil karena telah berzina.

Ia pun berkata, “Wahai Rasulullah! Aku telah melanggar had(batas), maka tegakkanlah had (hukuman) terhadapku.” Yakni, aku telah melakukan sesuatu yang mengharuskanku untuk dikenai had (hukuman) maka tegakkanlah had itu terhadapku.

Lalu Nabi memanggil seorang walinya dan memerintahkannya untuk memperlakukannya dengan baik. Apabila ia telah melahirkan, maka hendaklah ia membawanya kepada Rasulullah.

Ketika ia telah melahirkan, walinya membawanya kepada Rasulullah. “Dan Nabi memerintahkannya untuk menghadirkan wanita tersebut,” yaitu bajunya diselimutkan dan diikat agar tidak tersikap auratnya. “Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam, maka ia pun dirajam.” yaitu dilempari dengan batu. Ukuran batu itu tidak besar dan tidak kecil, hingga ia meninggal. Lalu Nabi menshalatkannya.

Beliau mendoakannya dengan doa bagi orang yang telah meninggal. “Lalu Umar berkata kepadanya, ‘Apakah engkau menshalatkannya sedangkan dia telah berbuat zina, wahai Rasulullah?” Sedangkan zina adalah termasuk dosa yang paling besar. Maka Rasulullah berkata, “Ia telah berta ubat dengan taubat yang apabila dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, niscaya mereka semua akan mendapatkan bagian.”Yakni, taubat yang luas, seandainya dibagikan kepada 70 orang dimana semua mereka berbuat dosa, niscaya mereka akan mendapatkan taubat itu dan bermanfaat untuk mereka.

“Apakah engkau mendapatkan keadaan yang lebih baik daripada ia yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala?”Yaitu, apakah engkau mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari keadaan ini. Yaitu seorang wanita yang datang dan telah membersihkan dirinya, yaitu menyerahkan dirinya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhaanahu wa Ta’ala dan terlepas dari dosa zina. Tidak ada yang lebih baik dari hal ini.

Pelajaran dari Kisah Ini

Pertama, seorang pezina jika ia seorang muhshan (telah menikah) maka ia wajib untuk dirajam. Ini disebutkan dalam kitab Allah Subhaanahu wa Ta’ala dan merupakan ayat yang dibaca oleh kaum Muslimin dan mereka hapalkan, mereka pahami dan terapkan. Nabi dan para Khulafaur Rasyidin setelahnya telah melakukan rajam. Tapi Allah dengan kebijaksanaan-Nya telah menghapusnya dari Al-Qur’an secara lafadz dan membiarkan hukumnya berlaku di antara umat ini. Apabila seorang yang muhshan, yaitu yang telah menikah melakukan perzinaan, maka ia akan diraham hingga meninggal. Ia diberdirikan di tempat yang luas. Lalu orang-orang berkumpul dan mengambil batu yang mereka gunakan untuk melemparnya hingga meninggal.

Ini merupakan hikmah Allah Subhaanahu wa Ta’ala. Yaitu, syariat tidaklah memerintahkan untuk memenggal kepalanya dengan pedang sehingga perkaranya selesai. Tapi ia dirajam agar ia tersiksa dan merasakan pedihnya siksaan sebagai balasan apa yang telah ia dapatkan, berupa lezatnya sesuatu yang haram karena orang yang berbuar zina ini seluruh badannya merasakan nikmatnya sesuatu yang haram.

Karenanya, para Ulama rahimahullah berpendapat untuk tidak menggunakan batu besar. Sebab, ia akan membunuhnya dengan cepat dan ia pun terbebas. Tidak pula dengan batu kecil sekali karena hal itu akan menyakitinya dan lama matinya. Tapi dengan batu yang sedang sehingga ia dapat merasakan sakit kemudian mati.

Apabila ada seseorang yang mengatakan, bukankah Rasulullah telah mengatakan:

“Apabila kalian membunuh maka membunuhlah dengan baik dan apabila kalian menyembelih maka sembelilah dengan baik.” (HR.Muslim)

Membunuh dengan pedang lebih enak bagi orang yang dirajam, daripada ia harus dirajam dengan batu.

Kita katakan, benar Rasulullah telah berkata demikian. Tapi pembunuhan yang baik adalah terjadi apabila karena sesuai dengan syariat. Karena itu, apabila seorang laki-laki yang telah bertindak jahat kepada seseorang, lalu ia membunuhnya dengan sengaja dan memutilasi (membunuh dengan memotong-motong anggota tubuh), maka kita akan memutilasi pelaku kejahatan ini sebelum kita membunuhnya.

Misalnya, jika seorang pelaku kejahatan membunuh seorang. Lalu ia memotong kedua tangannya. Kemudian kedua kakinya, lisannya lalu kepalanya, maka kita tidak membunuh pelaku kejahatan tersebut dengan pedang. Tapi kita potong kedua tangannya, lalu kedua kakinya, lisannya, kita potong kepalanya sebagaiana ia berbuat. Ini termasuk bersikap baik dalam membunuh. Karena sikap baik dalam membunuh adalah dengan sesuatu yang sesuai dengan syariat bagaimanapun keadaannya.

Dalam hadits ini, terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya seseorang untuk mengakui dirinya berbuat zina, dengan tujuan untuk mensucikan dirinya dengan penegakan had, bukan untuk membuka kejelekan dirinya. Orang yang membicarakan dirinya bahwa ia telah melakukan perzinaan dihadapan Imam atau wakilnya dengan tujuan agar ditegakkan hukuman atas dirinya maka orang ini tidaklah dicela dan dihina.

Adapun orang yang menceritakan kepada masyarakat bahwa dia telah berbuat zina, berarti ia telah membongkar aib dirinya sendiri. Ia tak akan dimaafkan. Rasulullah shollallahu ‘alayhi wa sallam pernah bersabda :

Setiap umatku akan diampuni kecuali orang yang mujahir (terang-terangan). Mereka (para sahabat) berkata, “Siapakah orang yang mujahir itu?” Beliau berkata, “Ia adalah orang yang berbuat dosa kemudian Allah tutupi aibnya. Lalu pada pagi harinya ia menceritakannya.” (HR. Muttafaq alaih)

Ada jenis yang ketiga, yaitu orang fasik yang melampaui batas dan tidak punya rasa malu. Ia bercerita tentang zina dengan bangga, na’udzu billah!Ia berkata bahwa dia pergi ke berbagai negeri untuk berbuat dosa, berzina dengan banyak wanita, dan berbagai kemaksiatan lainnya, dengan rasa bangga.

Orang ini harus diminta bertaubat. Jika ia bertaubat, maka ia akan mendapatkan ampunan. Jika tidak, maka ia dibunuh. Sebab orang yang bangga dengan perbuatan zina, maka sudah pasti ia menghalalkan zina, na’udzu billah! Barangsiapa yang menghalalkan perbuatan zina maka dia adalah orang kafir.

Sebagian orang fasik melakukan hal itu. Yaitu, orang-orang yang karena perbuatannya, kaum muslimin mendapatkan musibah. Banyak orang merasa bangga dnegan hal ini. Jika ia pergi ke suatu negeri yang terkenal dengan kefasikan dan tidak ada rasa malu seperti Bangkok dan negeri-negeri yang penuh kekejian perzinaan, homoseksual, khamar dan lain sebagainya, lalu ia pulang menjumpai temannya dan bangga menceritakan apa yang telah dilakukan.

Orang ini, sebagaimana telah dikatakan harus dimintai untuk bertaubat. Apabila ia bertaubat, maka ia diampuni. Jika tidak mau, maka ia dibunuh. Karena orang yang menghalalkan perzinaan dan lainnya diantara perbuatan yang diharamkan secara jelas dan disepakati keharamannya, maka ia adalah orang kafir.

Rincian Taubat Nasuha

Bisa jadi seseorang telah bertaubat dengan taubat yang nasuha (taubat dengan benar), ia menyesal dan berjanji kepada dirinya untuk tidak mengulanginya. Orang ini sebaiknya tidak pergi dan menceritakan tentang dirinya. Tapi hendaklah ia merahasiakan perkara itu dan hanya Allah yang tahu. Barangsiapa yang bertaubat maka Allah akan menerima taubat.

Adapun orang khawatir bahwa taubatnya bukanlah taubat yang nasuha dan khawatir jika ia akan kembali pada perbuatan dosa, sekali lagi maka orang ini sebaiknya pergi kepada pemerintah, hakim, dan lainnya, lalu mengaku dihadapannya agar ditegakkan hukuman terhadapnya.

Sumber : diketik ulang oleh Ummu ‘Umar  dari Memetik Hikmah dari Telaga Sunnah (Kumpulan Kisah dari Syaikh Utsaimin) oleh Shalahuddin Mahmud as-Sa’id,   Pustaka At-Tazkia, 2006 (hal. 181-188)

Dinukil ulang dari : http://jilbab.or.id/archives/579-kisah-seorang-wanita-yang-bertaubat/

 1. Anonymous
  Desember 23, 2015 pukul 6:57 pm

  As‘slam‘mualaikum….
  saya sudah bertunangan tapi tunangan saya selingkuh sampai berbuat zinah dengan selungkuhanya setelah saya tanya dia mengakuinya berbuatannya tapi dia minta maaf dan berjanji tidak mengulangi perbuatanya itu dan berjanji akan bertobat

  apakah saya harus memaafkanya dan menerima dia lagi menjadi calon istri saya sedangkan saya dan dia juga berbuat maksiat lewat skype

  mohon penjelasannya

  saya juga pengin bertobat dan memberbaiki diri saya sendiri dan calon istiri saya apakah saya harus meningalkannya sedangkan pernikahannya 3 bulan lagi

  maaf saya banyak tannya

  Wa’alaikumussalam warahmatullah
  Tobat bukanlah sebuah rencana.. tapi harus segera dilakukan, jangan menunggu-nunggu, kita tidak tahu kapan usia kita berakhir,
  Jangan sampai Allah mencabut nyawa kita sementara kita belum bertaubat,

  Dengan taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya anda bisa melihat kesungguhan taubatnya dan taubat anda.

  Dari perubahan setelahnya apakah makin tekun beribadah?
  Makin tekun menuntut ilmu?
  Apakah sudah memakai jilbab?

  Apakah sudah menjalankan ajaran Rasulullah?

  Apakah sudah menjauh dari maksiat?

  Apakah sudah menjauh dari teman-teman lama yg bermaksiat?

  Apakah sudah berada pada komunitas orang soleh?…

  indikasi2 taubat diatas harus ada jika kita bertobat…

  berkait dengan pernikahan ada baiknya anda renungkan surat annur ayat 3…

  Mayoritas ulama sebenarnya membolehkan pernikahan dalam kasus anda…

  Cuma demi kehati-hatian anda dan masa depan anda..

  Maka anda pastikan apakah indikasi-indikasi taubat sudah sepenuhnya dia amalkan apa blm..

  Jika belum maka jauhilah wanita tersebut. .

  Pilihlah wanita solihah, itu perntah nabi kita

  Wanita yang teguh beragama..tentunya anda juga harus meneguhkan agama ,seperti yang saya jelaskan dalam indikasi taubat, yaitu taubat anda harus sungguh-sungguh….

  wallahualam

 2. Hamba Allah
  Juli 11, 2015 pukul 8:57 am

  mas admin, saya masih belum mengerti dengan kalimat “Adapun orang khawatir bahwa taubatnya bukanlah taubat yang nasuha dan khawatir jika ia akan kembali pada perbuatan dosa, sekali lagi maka orang ini sebaiknya pergi kepada pemerintah, hakim, dan lainnya, lalu mengaku dihadapannya agar ditegakkan hukuman terhadapnya”. Bukankah sebagai muslim kita harus mempunyai rasa harap dan cemas. Jika memang begitu apakah semua pezina yang bertaubat harus dihukum had karena dia seharusnya punya rasa cemas akan terjerumus dosa zina, karena setiap muslim harus punya rasa harap dan cemas?

  Perasaan itu timbul karena keimanan yang kuat, sehingga dia merasa tetap bersalah jika tidak dijatuhi hukuman had, jadi dia merasa tobat saja tidak cukup, sehingga dia meminta pemerintah utk menghukum dirinya, dengan cara dia mendatangi pemerintah utk ditegakkan hukuman baginya,.

  Dan ini bukan berarti tiap pezina harus melakukan seperti itu,. normalnya pezina itu dihukum, jika sampai ke penguasa dan ada bukti,. tapi jika sudah bertaubat dengan taubat nasuha, maka tidak perlu lagi ke penguasa utk ditegakkan hukuman kepadanya,.

  Buktinya, wanita yang mengaku berzina itu datang ke rasulullah, oleh rasulullah disuruh pulang, sampai ada bukti, ini dimaksudkan agar si wanita itu bertaubat, dan dengan berjalannya waktu si wanita itu memang betul2 bertaubat, tapi karena dorongan rasa bersalahnya, dan ingin disucikan dari dosa zinanya, si wanita ini datang lagi ke rasulullah,. oleh rasulullah disuruh pulang lagi,. dst seperti kisah diatas

 3. Anonymous
  Januari 26, 2015 pukul 6:09 pm

  Kehidupan saya dulu sangat hina dihdpan Allah swt tapi setelah saya mempunyai suami,dan saya selingkuh dan kenal barang2 haram mabuk”an dan jenis narkoba lainya..!!

  dan saya sangat menyesal dng perbuatan saya itu,dan sekarang sy mendekatkan diri kepada Nya dengan menjalankan kewajiban sayq sholat 5 waktu dan saya sudah 2 thn ini berhijab…

  dan saya sekarang sudah gak punya suami tapi insyaallah udah pnya calon suami dan saya menjalin hubungan jarak jauh dan blm pernah melakukan perbuatan zina atau jalan bareng pacaran karna saya ingin hub yg halal dijalan Allah supaya masa depan saya lebih baik dan

  kami saling memotifasi mendekatkan diri kepada sang khalik agar kelak saya menjadi istri sholehah dan suami sy kelak biar menjadi seorang imam yg baik apakah hubungan kami ini diperbolehkan

  Alhamdulillah, mba sudah menyadari akan dosa-dosa masa lalu yang kelam,. allah maha menerima taubat, jika dilakukan dengan taubat nasuha, cara taubat nasuha dari perbuatan zina, bisa lihat di postingan ini

  Adapun hubungan anda walaupun jarak jauh, itu adalah pacaran, hubungan yang haram dalam islam, jangan anda tertipu dengan tipudaya setan, silahkan baca disini ulasannya

 4. Anonymous
  Oktober 5, 2014 pukul 5:57 pm

  Aku bukan pelacur, aku orang baik, tapi aku salah memilih pacar, dia merusak saya, wlwpun saya sadari mungkin iman saya belum kuat, sehingga terjerumus kedalam kemaksiatan.

  kini saya berani tinggalkan pacar saya untuk bertobat mendekatkan diri kepada Allah.

  wlwpun kadang saya takut untuk melangkah kedepan, krn saya takut untuk mengatakan apa yg terjadi pada saya kepada suami yg Allah berikan nanti. saya mohon do’anya agar Istiqomah tidak pacaran dan istiqomah dgn taubatan nasuha.

  sya tulis komen ini agar bisa diambil pelajaran. bahwa hukum Allah itu hukum yang trbaik untuk manusia.kisah diatas memberikan Motivasi diri.

  Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan dan istiqamahkan anda diatas petunjuknya,.
  Cara taubat nasuha dari perbuatan zina, sudah saya posting disini

  Setelah bertaubat dari zina, anda tidak usah bercerita kepada yang lain, juga kepada suami anda kelak,. silahkan baca postingan ini

  Langkah anda untuk memutuskan tidak berpacaran, itu sudah tepat, putuskan pacar anda, dan putus pula jalan2 yang bisa membuat anda pacaran, seperti ganti nomor hape, tutup fb, dll,

 5. seka
  Februari 17, 2011 pukul 9:49 am

  semoga dng adanya kisah ini manusia zaman skrng sdar dng segala perbuatan yang mrk perbuat,,dgn bnyak membca istighfar dan bertaubat dng sungguh kemudian mrka tdak mengulanginya kmbli.dan juga dpt memberi plajaran bagi kita krna di zaman skrng kita msh diberi kesempatan untuk memperbnyak amal dan bertaubat atas sgala dosa kita.

 6. minniemine
  April 25, 2010 pukul 5:08 am

  haruskah dirajam sampai mati, padahal dia bertaubat, dan Allah mengampuni,

  senang membaca setiap artikel anda :)

  Kisah diatas menunjukkan bahwa wanita tersebut ingin membersihkan dirinya, padahal jika wanita tersebut bertaubat saja, itu sudah cukup, makanya Rasulullah memberikan kesempatan sampai berapa kali, sampai melahirkan, sampai menyapih anaknya, tetapi wanita tersebut merasa tetap mempunyai perasaan bahwa taubatnya itu belum cukup, sehingga perasaannya selalu digelayuti oleh perasaan bersalahnya, sehingga wanita tersebut ingin tetap dirajam, untuk menebus dosa-dosanya,

  Itulah hikmah dari keimanan yang begitu kuat pada wanita ini, dari wanita ini mengakui perbuatan zinanya, hingga wanita tersebut tetap minta dirajam,… sangat jauh dengan wanita-wanita sekarang, yang sudah jauh sekali dengan agamanya, jangankan mengaku berzina, lalu minta diterapkan hukum kepadanya,… tapi lihatlah kenyataan yang ada…. sungguh sangat memilukan kondisi hari ini…

  Dari membuka jilbab, perselingkuhan, pelacuran terang-terangan,..dan lain-lain….

  Ketika jaman Rasulullah itu banyak orang yang berbuat dosa datang kepada Rasulullah untuk meminta hukuman, karena mereka takut terhadap adzab yang akan dia terima nanti di akhirat,… jadi tidak heran jika ada orang yang datang kepada Rasulullah bahwa dia berzina, dan minta dirajam, atau dia mencuri dan minta dihukum potong tangan,… beda kan dengan jaman sekarang, orang yang sudah jelas berbuat maksiat yang sangat banyak saja masih berkelit, sehingga dikejar-kejar sama petugas hukum, ada yang bangga karena perbuatan jeleknya tidak terungkap…. dan itulah fakta yang ada,… karena apa?? sudah jauhnya mereka dari norma-norma agama yang mulia ini…

  • minniemine
   April 27, 2010 pukul 2:41 am

   ‘Dari membuka jilbab, perselingkuhan, pelacuran terang-terangan,..dan lain-lain….’

   salah satu dari pernyataan diatas, itu aku banget :D
   sekarang saya sudah mulai memakai jilbab, walaupun jarang :D

   Mudah-mudahan Allah memudahkan mba, sehingga mba sabar dalam menjalankan perintah Allah, dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah,

 1. No trackbacks yet.

silahkan komentar jika kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan..

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

Bergabunglah dengan 2.422 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: